Zasada działania

W poszukiwaniu bezpiecznej, taniej i skutecznej metody dla czyszczenia układów dolotowego, spalania i wydechowego została stworzona instalacja CWS.
Korzysta ona z uniwersalnych, „rozpuszczających” właściwości wody, gdzie jej cząsteczki „wchodzą” pomiędzy atomy innych związków, w tym przypadku zanieczyszczeń, otaczają je w procesie solwatacji i zmniejszając siły elektromagnetycznego przyciągania między nimi powodują ich rozpad w procesie dysocjacji na jony.
Wtryskiwana woda w postaci mikroskopijnych kropel częściowo bezpośrednio wraz z powietrzem zasysanym przez silnik przesuwa się układem dolotowym do komór spalania, reszta odparowuje ze zroszonych ścian układu dolotowego, biorąc udział w procesie czyszczenia.

Dalej po cyklu spalania mieszanki paliwowo – powietrznej wyrzucana jest do układu wydechowego wraz ze spalinami, po drodze aktywnie „rozpuszczając” wszelkie zalegające osady.
Cały proces czyszczenia odbywa się wolno i zależy od stopnia zanieczyszczenia silnika w momencie montażu instalacji CWS. Im częściej będziemy przeprowadzać proces czyszczenia, tym skuteczniejsze będą jego efekty.
Można ten proces oczywiście przyspieszyć za pomocą dodatków do wody w postaci alkoholu metylowego, etylowego, izopropanolu, nadtlenku wodoru i innych.

Należy jednak pamiętać, że zbyt duże dawki w/w środków mogą spowodować zwiększenie zużycia paliwa, pożar, stopienie tłoków oraz o tym, że są to środki niebezpieczne dla zdrowia, mogące spowodować zatrucie, poparzenia i inne.
Instalacja CWS jest częściowo przystosowana do stosowania w/w środków ale producent nie bierze odpowiedzialności za ich stosowanie i mogące powstać z tego tytułu szkody zarówno materialne jak i niematerialne.
Do wtryskiwania wolno stosować tylko wodę zdemineralizowaną bez zanieczyszczeń lub przefiltrowaną za pomocą filtra odwróconej osmozy, bez mineralizatora.
Należy unikać wody twardej.

Ponieważ istnieje grupa ludzi, którzy będą chcieli np. podwyższyć moc swoich silników stosując dodatki do wody, jeszcze raz zaznaczamy, producent nie bierze odpowiedzialności za takie i inne działania, które mogą spowodować straty materialne i niematerialne podczas używania instalacji CWS.
Ilość rozpylanej wody można ustalić samodzielnie, tworząc własną „mapę dotrysku” w opcjach „manual” i „serwis” lub skorzystać z opcji „automat” z odpowiednim, gotowym programem, opracowanym do odpowiedniej prędkości obrotowej silnika, średniego zużycia paliwa, temperatury zasysanego powietrza i jego wilgotności względnej, gdzie następna dawka wody zostaje wtryśnięta po odparowaniu dawki wtryśniętej wcześniej, pod warunkiem poprawnego montażu.

Program sterowania wtryskiem wody jest własnością firmy BDB MAZIARZ ELŻBIETA.
Każda próba jego odczytania i kopiowania są zabronione. Próba odczytu programu może się wiązać z uszkodzeniem sterownika, co nie obejmuje gwarancja.
Naruszenie praw autorskich będzie ścigane prawnie celem uzyskania odszkodowania w wysokości nie mniejszej jak pięćset tysięcy euro.