Wiadomości ogólne o produkcie

UWAGA!

Zanim zakupisz i przystąpisz do montażu instalacji CLEANING WATER SYSTEM obowiązkowo zapoznaj się z instrukcją obsługi i innymi dokumentami na jej temat, które udostępnia producent. Jest to podstawowy warunek jej bezpiecznego i prawidłowego użytkowania.

CLEANING WATER SYSTEM zwana dalej CWS, jest instalacją przeznaczoną do czyszczenia układów: dolotowego, spalania mieszanki paliwowo-powietrznej i wydechowego w samochodach osobowych, ciężarowych, traktorach i autobusach z silnikami diesla, benzynowymi, zasilanymi LPG/CNG w warunkach warsztatowo-garażowych, bez konieczności ich częściowego demontażu.
Celem jaki stawia przed sobą jest przywrócenie silnikom spalinowym jak najlepszych parametrów pracy, utraconych przez osadzanie się zanieczyszczeń w postaci nalotów, sadzy, nagarów i innych.
Swoje zadanie ma osiągnąć przez wtryskiwanie odpowiednio rozpylonej, zdemineralizowanej wody do układu dolotowego powietrza.
W opcji „automat” ilość podania wody została opracowana na podstawie badań oraz doświadczeń własnych, pomniejszona o pewne wartości, dzięki czemu jest dawką bezpieczną. W pozostałych opcjach ilość wtryskiwanej wody należy tak dobrać, aby nie spowodować jakichkolwiek uszkodzeń pojazdu.
Istnieją pojazdy w których nie ma możliwości zabudowy instalacji CWS, co wynika ze specyficznej budowy układu dolotowego powietrza i tutaj nie powinna być montowana.
W szczególności CWS zaleca się do silników z zaworem recyrkulacji spalin (EGR) oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa, gdzie mamy dodatkowe zanieczyszczenia w układzie dolotowym w postaci spalin, a także brak natrysku paliwa na zawory ssące, które to paliwo, w pośrednim wtrysku paliwa, pełni m.in. rolę czyszczącą.
Częstotliwość możliwości wykorzystywania instalacji będzie zależeć od stylu jazdy, zużycia silnika i jego podzespołów, dokonanych modyfikacji w pojazdach, warunków zewnętrznych i innych.
Instalację CWS można zastosować, po uprzednim usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z układu dolotowego powietrza.
Pozostawienie jakichkolwiek zanieczyszczeń w dolocie może spowodować oderwanie się większych odłamków, które wpadając pod zawór ssący lub do komory spalania mogą spowodować uszkodzenia.
CWS składa się z: zbiornika na wodę, przewodów doprowadzających wodę do układu dolotowego powietrza, pompki tłoczącej wodę pod odpowiednim ciśnieniem, dyszy rozpylającej wodę oraz sterownika kontrolującego ilość wtryskiwanej wody, zależną od wielkości obrotowej silnika, średniego zużycia paliwa oraz temperatury i wilgotności względnej zasysanego powietrza, które odczytuje specjalny czujnik.
CWS wolno używać tylko w warunkach dodatniej temperatury zewnętrznej.
Stosowanie dotrysku wody w temperaturach poniżej zera stopni Celsjusza jest zabroniona, ponieważ prowadzi do uszkodzenia podzespołów, z których się składa.
Domieszki do wody zapobiegające jej zamarzaniu, użytkownik instalacji stosuje na własną odpowiedzialność.
Działanie instalacji w opcji „automat” jest bezpieczne ponieważ stwarza warunki podobne do tych, które panują naturalnie w atmosferze po opadach deszczu czyli powietrza o zwiększonej wilgotności.
Prosimy o przemyślenie zakupu Naszej instalacji, ponieważ jej zakup jest zgodą na wszystkie warunki zawarte w opisie produktu, gwarancji i innych dokumentach związanych z produktem.
Naszym zamiarem jest przedłużenie żywotności Państwa pojazdów, dlatego zachęcamy do zakupu CWS, ale chcemy zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieuczciwymi klientami, którzy chcieliby wykorzystać sytuację używania instalacji CWS do odszkodowań przy jakichkolwiek usterkach ich samochodów, upatrując winy w CWS. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do skuteczności i prawidłowości działania instalacji CWS, prosimy o kontakt z producentem.

CWS produkowana jest w 3 wersjach.

Pierwsza, to ”wersja wystawowa”, która służy do budowy makiety poglądowo-szkoleniowej, dzięki której można zaprezentować sposób pracy instalacji CWS bez zabudowywania jej do pojazdu. Tutaj należy zadbać o zasilanie prądem stałym 12 Volt, generator obrotów oraz imitację dolotu (najlepiej bezbarwną) z odprowadzeniem wody z powrotem do zbiornika oraz inne części niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.Wersja ta nie jest przeznaczona do montażu w pojazdach.

Druga, to ”wersja testowa”, którą montujemy w pojazdach z silnikami spalinowymi ale użytkujemy ją w warunkach garażowo-warsztatowych oraz drogach niepublicznych ze względu na brak homologacji.

Trzecia, to ”wersja montażowa” posiadająca homologację, którą możemy montować w pojazdach z silnikami spalinowymi poruszającymi się po drogach publicznych.

Życzymy zadowolenia z użytkowania instalacji CWS