Programowanie sterownika

Po połączeniu się z programem sterownika za pomocą złącza diagnostycznego należy zaprogramować sterownik dla pojazdu, w którym będzie pracowała instalacja CWS.
Podczas programowania należy wybrać okienka z:

  1. rodzajem paliwa, którym jest zasilany pojazd – diesel lub benzyna (lpg/cng =benzyna),

W przypadku wybrania nieodpowiednich parametrów, może dojść do np.: „zalania” układu dolotowego powietrza, a to w konsekwencji uszkodzić silnik, uszkodzenia sterownika lub innych podzespołów instalacji. W tej sytuacji należy natychmiast wyłączyć instalację oraz wybrać prawidłowe ustawienia sterownika, a także usunąć zgromadzoną w dolocie wodę, która nie odparowała.
Użytkownik instalacji CWS ma do dyspozycji kilka opcji trybu pracy.
CWS AUTOMAT, to opcja, gdzie po jej zaprogramowaniu ilość wtryskiwanej wody do układu dolotowego jest realizowana automatycznie przez specjalnie stworzony program.
Ilość wtryskiwanej wody jest tutaj zależna od średniego, realnego zużycia paliwa, temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości obrotowej silnika.
W okienko z realnym zużyciem paliwa na 100 kilometrów, wpisujemy liczbę spalanych litrów paliwa. W przypadku dwóch filtrów powietrza, gdzie stosujemy dwa miejsca wtrysku wody, wpisujemy wielkość połowy średniego realnego zużycia paliwa, np.: samochód pali średnio 20l paliwa na 100km, więc wpisujemy liczbę 10.
CWS MANUAL, to opcja, gdzie mamy do wyboru dwie możliwości pracy pompki, tj.: ciągłą i przerywaną. Pompkę APO 040.01 12V producenta SEV LITOVEL s.r.o wolno stosować tylko do pracy przerywanej o czasie pracy nie przekraczającym 20 sekund.
Tutaj brana jest pod uwagę tylko prędkość obrotowa silnika.
W pracy ciągłej ustawiamy dolną i górną granicę prędkości obrotowej silnika, w zakresie których będą pracować pompki, każda oddzielnie, wpisując wartość obrotów w okienkach.
Tutaj należy zastosować pompki inne od tych sprzedawanych w zestawie, takie, które nie spowodują spalenia któregokolwiek podzespołu instalacji, podających wodę pod ciśnieniem nie większym jak 3,5 bara.
W pracy przerywanej ustawiamy czas wtrysku oraz jego przerwę w sekundach, w tabelkach z dostępnymi zakresami prędkości obrotowej silnika, oddzielnie dla każdej pompki.
Czas wtrysku można ustawić od 1 do 15 sekund.
Czas przerwy można ustawić od 10 do 1000 sekund.
Wszystkie okienka, w obu tabelkach muszą być uzupełnione aby można było aktywować program.
Wpisanie w tabelkę „czas pracy pompki” wartości 0 (zero) sekund, powoduje brak pracy pompki
CWS SERWIS stosujemy na postoju, na biegu jałowym wpisując w okienka czas i przerwę wtrysku w sekundach, które będą realizowane bez względu na prędkość obrotową silnika od momentu włączenia tej opcji.
Czas wtrysku ustawiamy od 3 do 10 sekund.
Czas przerwy wtrysku ustawiamy od 10 do 60 sekund.