Przeciwwskazania

Instalację CWS nie wolno stosować:

  1. jeżeli w układzie dolotowym znajdują się czujniki oraz inne części, które pod wpływem kontaktu z wodą mogą się uszkodzić,
  2. w pojazdach zasilanych LPG/CNG I, II lub III generacji,
  3. innych pojazdach, gdzie mogą powstać uszkodzenia,
  4. innych urządzeniach z silnikami spalinowymi, gdzie mogą powstać uszkodzenia,
  5. w każdym innym przypadku kiedy zastosowanie CWS może spowodować jakiekolwiek szkody związane z jego zastosowaniem,
  6. w niesprawnych pojazdach, gdzie CWS może spowodować dalsze uszkodzenia,
  7. w pojazdach z krótkim układem dolotowym, gdzie wtryskiwana woda nie będzie w całości odparowywała, a tym samym zbierała się w dolocie, co może spowodować uszkodzenia.