Warunki gwarancji

Na instalację CLEANING WATER SYSTEM producent, firma BDB Maziarz Elżbieta z siedzibą Świbie ul. Słoneczna 31, 44-187 Wielowieś udziela dwuletniej gwarancji licząc od daty zakupu. Warunkiem udzielenia gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu, karty montażu oraz dostarczenie instalacji lub jej części do producenta wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną.
Kupujący traci gwarancję w przypadku stosowania instalacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Kupujący ponosi koszty związane z dostarczeniem i odesłaniem instalacji lub jej części po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, wymiany instalacji lub jej części na inną w przypadku braku możliwości jej naprawienia. Oddaną na gwarancji instalację lub jej część można odebrać osobiście.
Każda nie uszkodzona instalacja lub jej część zostanie zwrócona reklamującemu, a koszty obsługi, kontroli i transportu zostaną zafakturowane reklamującemu.
Gwarancja dotyczy pierwszego nabywcy i jest niezbywalna.
Wszelkie próby samodzielnych napraw, nieprawidłowy montaż powoduje utratę gwarancji.
Jedynym i wyłącznym wyrównaniem szkody jaką kupujący ponosi w wyniku wadliwego działania instalacji CWS jest naprawa instalacji, w tym wymiana części lub wymiana instalacji na nową.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, ani finansowej za ewentualne negatywne skutki podania za dużej ilości wody przez CWS.
Gwarancja nie będzie udzielana w przypadku uszkodzeń mechanicznych i nie mechanicznych, powstałych przy wadliwym montażu i eksploatacji CWS, jak :

  1. stopienie elementów pod wpływem wysokiej temperatury, spowodowane montażem elementów blisko układu wydechowego i innych źródeł ciepła,
  2. przetarcia spowodowane elementami ruchomymi pojazdu tj. np. kołami zamachowymi, paskami klinowymi oraz innymi częściami ruchomymi i nie ruchomymi,
  3. pęknięcia elementów spowodowane zbyt mocnym skręceniem lub zaciśniętymi śrubami, opaskami zaciskowymi oraz innymi elementami podczas montażu i eksploatacji,
  4. uszkodzenia elektryczne spowodowane zwarciami elektrycznymi i innymi,
  5. inne uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji instalacji .

Jeżeli nie zgadzasz się na warunki gwarancji, nową (nieużywaną) instalację możesz zwrócić do firmy, która ją sprzedała.
Używanie instalacji CWS jest równoznaczne ze zgodą na warunki gwarancji.
W każdym innym przypadku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.