www.scalmax.pl/_wymiana/SM076/SM076 1.097 – 2018.03.21.exe – oprogramowanie do obsługi CWS wersja wystawowa.