Konserwacja

Użytkownik instalacji CWS, dla prawidłowego jej działania, ma obowiązek okresowej jej kontroli i konserwacji, co najmniej raz na miesiąc, a jeżeli tego wymaga sytuacja częściej.
Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność układu, trwałość mocowań, ułożenie wiązki elektrycznej, drożność dyszy i inne.
W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza, z całej instalacji należy spuścić wodę, aby zamarzając nie uszkodziła jej podzespołów i przełącznikiem wyłączyć instalację.
Dla prawidłowego wtrysku wody, ważne jest aby układ był zawsze odpowietrzony, co także podlega okresowej kontroli.