Korzyści ze stosowania CWS

Używając CWS w swoim samochodzie spodziewaj się:

 1. czystszych układów: dolotowego, spalania i wydechowego
 2. mniejszej emisji spalin,
 3. niższej temperatury zaworów ssących,
 4. niższej temperatury zaworów wydechowych, co szczególnie jest ważne w silnikach zasilanych LPG,
 5. efektywniejszego spalania, dającego większą moc i/lub oszczędności w zużyciu paliwa,
 6. mniejszej skłonności do spalania stukowego dzięki większej wilgotności zasysanego powietrza,
 7. zapobiegania niekontrolowanym zapłonom, zwanych zapłonami żarowymi,
 8. niższej, szczytowej temperatury spalania, chłodniejszych spalin, co w konsekwencji zapobiega przedwczesnemu zapłonowi w kolejnej fazie kompresji,
 9. przyspieszenia procesu spalania mieszanki paliwowo – powietrznej ( zwiększenie zawartości pary wodnej w ładunku cylindra z 0,2 % do 2 % powoduje przyspieszenie procesu spalania około trzykrotnie),
 10. kilkakrotnie większej szybkości rozchodzenia się iskry w silnikach benzynowych,
 11. niższej temperatury zapłonu, czego efektem jest bardziej efektywne spalanie paliwa,
 12. usunięcia powstałych nagarów oraz ograniczenia powstawania nowych,
 13. przywrócenia mocy i dynamiki silnikom, które je z czasem utraciły z powodu zanieczyszczeń,
 14. chłodniejszego powietrza dolotowego, dzięki parowaniu rozpylonej wody ze ścianek układu dolotowego,
 15. czystszych łopatek turbiny, zarówno po stronie dolotu jak i spalin,
 16. czystszego zaworu EGR,
 17. czystszego filtra cząstek stałych,
 18. lepszego smarowania tłoków i cylindrów,
 19. czystszych końcówek wtryskiwaczy znajdujących się w komorze spalania,
 20. czystszego oleju silnikowego,
 21. lepszej kompresji,
 22. czystszych klapek znajdujących się w kolektorze ssącym oraz ich prawidłowego funkcjonowania,
 23. mniejszych oporów dla przepływającego w dolocie powietrza.