Sposób montażu

Przed przystąpieniem do montażu instalacji CWS należy obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi opisami dotyczącymi produktu znajdującymi się na stronie internetowej www.wtryskwody.pl, dostarczonych wraz z produktem oraz innymi.
Zabrania się montażu instalacji osobom, które nie przeczytały wszystkich informacji związanych z instalacją CWS.

Instalacja CWS pracuje na napięciu 12 Volt.
Po zapoznaniu się z informacjami na temat produktu, upewnij się czy CWS jest przeznaczony do pojazdu w którym będzie montowany oraz czy jest możliwość jego montażu.

Jeżeli masz wątpliwości co do poprawnej pracy instalacji CWS w Twoim pojeździe zaniechaj jej montażu i zwróć instalacje sprzedawcy.
Usuń wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w układzie dolotowym powietrza zasysanego do komór spalania.
Kolejność montażu poszczególnych podzespołów instalacji CWS jest częściowo dowolna, ważne aby ich umiejscowienie nie spowodowało ich uszkodzenia: przetarcie, zalanie, stopienie, i inne, a także aby części CWS nie uszkodziły pojazdu, w którym są montowane.
Pamiętaj aby, jeśli to możliwe, akumulator pojazdu, w którym instalacja jest montowana był odłączony na czas montażu.
Bezpiecznik instalacji wsuwamy do gniazda, po całkowitym montażu instalacji.
Przykładowa kolejność montażu :

 • zamocuj zbiornik wody pionowo, wlewem u góry, cienkim wylotem u dołu,
 • zamocuj pompkę wody w pozycji pionowej elementem plastikowym do góry, mocowaniem metalowym u dołu,
 • włóż do otworu z uszczelką w zbiorniku czujnik poziomu wody,
 • wywierć otwór o średnicy fi 12mm w ścianie układu dolotowego powietrza od spodu, za filtrem powietrza. Zamocuj w wywierconym otworze dyszę rozpylającą wodę w dolocie powietrza tak aby mocowanie wężyka było na zewnątrz dolotu powietrza. W razie zsunięcia się wężyka z mocowania, strumień wody popłynie poza układ dolotowy. Dyszę rozpylającą tak wkręć w mocowanie, aby się nie wykręciła podczas pracy. Mocowania uszczelnij taśmą teflonową, tak aby nie było nieszczelności w układzie dolotowym i możliwości zasysania „lewego” powietrza.

Dysza powinna być zamontowana w takiej odległości od zaworów ssących, aby wtryśnięta woda w całości odparowała zanim do nich dotrze.
Wskazane jest, aby odległość dyszy od najbliższego zaworu ssącego była nie mniejsza jak 80cm przy powierzchni odparowywania wody, co najmniej 1600cm kwadratowych.
Większa odległość i powierzchnia odparowania wody daje lepsze efekty pracy instalacji.
Jeżeli, ze względu na budowę układu dolotowego, nie ma możliwości spełnienia tych warunków instalacja nie powinna być montowana.
W przypadku istnienia w jednym pojeździe dwóch filtrów powietrza z dwoma oddzielnymi układami dolotowymi, stosujemy dwie dysze rozpylające i dwie pompki, po jednej na każdy dolot, zachowując te same długości wężyków doprowadzających wodę oraz te same odległości pomiędzy składowymi instalacji CWS.
W tym przypadku, przy programowaniu sterownika w opcji „automat”, wpisujemy o połowę mniejsze średnie realne zużycie paliwa,

 • połącz wężykiem do wody, zbiornik z wlotem do pompki wody. Kierunek przepływu wody oznaczony na pompce. Na tym odcinku zamontuj zaworek zwrotny, wcześniej przecinając wężyk. Zaworek zwrotny w odległości 10 cm – 20 cm od pompki. Kierunek przepływu wody zaznaczony na zaworku,
 • połącz wężykiem do wody, pompkę z dyszą rozpylającą tak, aby długość wężyka była jak najmniejsza jednak nie dłuższa niż jeden metr,
 • przymocuj czujnik ( AM2301 ) temperatury i wilgotności powietrza w takim miejscu, aby czytał realną temperaturę zewnętrzną oraz wilgotność względną powietrza zasysanego przez układ dolotowy i nie był narażony na zalanie wodą lub inne czynniki mogące zakłócić jego pracę i spowodować zniszczenie.

Sugeruje się umieszczenie go w pojemniku na filtr powietrza, przed filtrem, tak aby zasysane powietrze wiało bezpośrednio na czujnik,

 • zamocuj wewnątrz pojazdu przełącznik, tak abyś mógł kontrolować prace instalacji CWS śledząc sygnały świetlne generowane przez przełącznik, wcześniej wiercąc otwór o średnicy fi 8mm,
 • zamocuj sterownik CWS w komorze silnika lub przestrzeni pasażerskiej jeśli to możliwe, wtyczką w dół,
 • podłącz wiązkę elektryczną do sterownika, a następnie kable wiązki wg schematu poniżej.

W trakcie podłączania wiązki należy wyłączyć zapłon oraz wyjąc z niej bezpiecznik, który zostanie włożony do gniazda po zamontowaniu całej instalacji.
Schemat przedstawia piny wiązki.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 A
B 1 2 3 4 5 6 7 8 B
C 1 2 3 4 5 6 7 8 C
 • A1 przełącznik (-), czarny
 • A2 czujnik temperatury i wilgotności (5V), czerwony
 • A3 pusty
 • A4 jonizator 1 (+), czerwono-czarny
 • A5 jonizator 2 (+), czerwono-czarny
 • A6 pompa2 (+), czerwono-czarny
 • A7 pompa 1 (+), czerwono-czarny
 • A8 +12V, czerwony z gniazdem bezpiecznika
 • B1 czujnik poziomu wody, fioletowo-czarny
 • B2 czujnik temperatury wilgotności (-), czarny
 • B3 interfejs Tx, biały
 • B4 interfejs Rx, brązowy
 • B5 przełącznik (led1), brązowy
 • B6 pusty
 • B7 interfejs (+), czerwony
 • B8 stacyjka (+), czerwono-czarny
 • C1 pusty
 • C2 czujnik poziomu wody, fioletowy
 • C3 interfejs (-), czarny
 • C4 czujnik temperatury i wilgotności (sygnał), żółty
 • C5 przełącznik (styk), biały
 • C6 przełącznik (led 2), czerwony
 • C7 sygnał obrotów (RPM), brązowy
 • C8 masa główna z akumulatora oraz wspólny minus dla pompy1, pompy2, jonizatora1, jonizatora2, czarny
 • nalej wody do zbiornika odkręcając wcześniej nakrętkę . Po nalaniu wody w ilości nie więcej jak 5 litrów,       zakręć nakrętkę . Woda powinna być bez zanieczyszczeń , aby nie zatkała układu , przede wszystkim dyszy rozpylającej. Stosujemy wodę zdemineralizowaną lub przefiltrowaną w filtrze odwróconej osmozy.

Wodę w zbiorniku uzupełniamy tak, aby znajdowało się w nim zawsze nie więcej jak pięć litrów wody,

 • zabezpiecz wszystkie przewody wiązki przed zwarciem,
 • podłącz wiązkę elektryczną do wcześniej zamocowanego sterownika.
 • sprawdź, czy dysza prawidłowo rozpyla wodę.

Instalację CWS załącza się przyciskiem w kabinie, co jest sygnalizowane palącą się ciągle diodą koloru zielonego z napisem „W” (wtrysk wody).
Migająca dioda czerwona z napisem „P” (przerwa w pracy) sygnalizuje o potrzebie dolania wody do zbiornika wody, w tym czasie wtrysk wody nie jest realizowany. Jeżeli pomimo dolania wody do zbiornika w ilości zakrywającej czujnik poziomu wody dioda czerwona nadal miga jest to informacja o usterce sterownika, czujnika temperatury i wilgotności powietrza, pompki lub przełącznika.
W takim przypadku należy sprawdzić, który z elementów jest uszkodzony i go wymienić na sprawny.
Zgaszone diody, to sygnał, że instalacja jest wyłączona lub uszkodzony jest przełącznik, spalony bezpiecznik lub inna przyczyna.
Po pierwszym załączeniu instalacji CWS należy odpowietrzyć wężyk na wodę ściągając go z mocowania przy dyszy rozpylającej i czekać, aż popłynie woda i nie będzie w nim pęcherzyków powietrza.
Odpowietrzanie przeprowadzamy na pracującym silniku, najlepiej za pomocą opcji programu „SERWIS”. Po odpowietrzeniu wężyk mocujemy w złączce przy dyszy. Sytuacja zapowietrzenia będzie miała miejsce w przypadku braku wody w zbiorniku przy włączonej instalacji lub jej nieszczelności. W takim przypadku należy ponownie odpowietrzyć układ, wcześniej uzupełniając wodę lub usuwając nieszczelność.
Kiedy zauważysz, że przez dłuższy okres czasu woda ze zbiornika nie ubywa, sprawdź drożność dyszy.
Woda może także nie ubywać lub ubywać ze zbiornika w małych ilościach, jeżeli używamy opcji „AUTOMAT” w niskich zakresach obrotowych silnika, a także przy korzystaniu z parametrów wpisanych samodzielnie lub innych.